Skilmálar

Áríðandi upplýsingar

 • Viðskiptavinir nýta alla aðstöðu heilsuræktarinnar á eigin ábyrgð.
 • HRESS áskilur sér rétt til að breyta tímatöflu fyrirvaralaust.
 • Korthafi í Hress fullyrðir með samþykki á skilmálum þessum að honum sé óhætt að stunda heilsurækt og að honum sé engin sérstök hætta búin af því heilsufarslega. Korthafi stundar æfingar á eigin ábyrgð og firrir Hress allri ábyrgð á hugsanlegum meiðslum eða slysum sem kunna að koma fyrir. Hress ber enga ábyrgð á líkamstjóni meðlima nema það verði sannanlega rakið til stórfellds gáleysis stöðvarinnar eða starfsmanna hennar.
  • Vinsamlegast notið ekki biluð tæki. Tilkynnið starfsfólki um biluð tæki svo hægt sé að laga bilunina sem allra fyrst.
 • Vegna slysahættu mega börn yngri en 16 ára sem ekki eru korthafar eða skráð á námskeið vera á öðrum stöðum en í móttöku Hress og eru börn jafnframt á ábyrgð forráðamanna sinna.
 • Engin ábyrgð er tekin á skóm eða öðrum fatnaði og verðmætum.
  • Skápar eru til staðar og þarf að koma með eigin hengilás til þess að læsa þeim eða versla lás í móttöku Hress. Engin ábyrgð er borin á verðmætum í læstum skápum.
 • Kort eru ekki endurgreidd.
 • Ekki er hægt að framselja korti til þriðja aðila.
 • Ekki er hægt að segja sig úr Vinaklúbbnum fyrr en að binditíma loknum.

Skráning í tíma

 • Skráning fer fram á Wodify.
 • Hægt er að skrá sig í tíma með allt að  48 klst. fyrirvara.
 • Skráning lokar 5 mínútum fyrir tímann.
 • Mikilvægt er að láta vita af sér í móttöku Hress þegar mætt er í tíma svo hægt sé að skrá mætingu.
 • Ef þú skráir þig í tíma en ert ekki mætt/ur 5 mínútum fyrir tímann í móttöku Hress er plássinu úthlutað annað.
 • Við biðjum þig vinsamlega að bera virðingu fyrir náunganum og ekki skrá þig í tíma nema þú ætlir að mæta.
 • Ef þú þarft einhverra hluta vegna að afskrá þig úr tíma þá gerir þú það í gegn um Wodify á sama hátt og þú skráðir þig í tímann.

Vinaklúbbur

 • Allir geta orðið meðlimir í Vinaklúbb Hress.
 • Vinaklúbbsmeðlimur er á eigin ábyrgð í heilsuræktarstöðinni.
 • Meðlimir hafa ótakmarkaðan aðgang að öllum opnum tímum sem í boði eru hjá Hress þó með vísan til gildandi tímatöflu hverju sinni.
 • Vinaklúbbsmeðlimir fá frjálsan aðgang að tækjasal.
 • Meðlimir Vinaklúbbsins hlýta reglum um skráningu í tíma, sé þess óskað.
 • Meðlimir Vinaklúbbsins skuldbinda sig til að vera í klúbbnum samkvæmt sínum samningi og greiða með mánaðarlegum greiðslum af greiðslukorti.
 • Áskriftargjaldið er innheimt einu sinni í mánuði með sjálfvirkri skuldfærslu af kreditkorti eða af bankareikningi. Gjaldið er innheimt, óháð mætingu, þar til uppsögn er lögð inn með viðeigandi uppsagnarákvæði.
 • Vinaklúbbskort er einungis hægt að nota af skráðum eiganda.
 • Ekki er hægt að framselja korti til þriðja aðila.
 • Hægt er að leggja kort inn tvisvar á ári og þá minnst í 30 daga til geymslu, við það lækkar gjaldið í 1.500 krónur á mánuði.
 • Samningur Hress og viðkomandi Vinaklúbbsmeðlims gildir að lágmarki út umsamið tímabil. Lágmarks samningur er 12 mánuðir nema ef um ótímabundin saming sé að ræða.  Sé tímabundnum samningnum ekki sagt upp í síðasta lagi þremur mánuðum fyrir lok hins umsamda tímabils framlengist hann ótímabundið að því loknu.
 • Uppsagnarfrestur hins tímabundna samnings er ávallt þrír mánuðir.
 • Uppsögn samnings skal fara fram með tilkynningu í afgreiðslu Hress á sérstöku uppsagnarformi sem þar fæst. Hægt er að æfa á meðan uppsögn stendur yfir.
 • Vinaklúbbsmeðlimur er háður verðbreytingum sem kunna að verða á tímabilinu.
 • Við framlengingu  á  samningi áskilur Hress sér rétt til að breyta þátttökugjaldi í samræmi við gildandi verðskrá á hverjum tíma.
 • Verði að einhverri ástæðu greiðslufall hjá vinaklúbbsmeðlimi á umsömdu tímabili berst bréf til viðskiptavinar til áminningar. Áskriftin er engu að síður virk þar til sagt er upp. Ef þrír mánuðir eru ógreiddir lokast aðgangurinn. Skuldfærsla fyrir fullu mánaðargjaldi er reynd aftur reglulega en ekki er opnað á aðgang aftur fyrr en skuldfærsla tekst.